Spoiler
23-3-2020

Deze week in GTST

De Meerdijkers tonen massaal hun lef, maar dat pakt niet voor iedereen even goed uit…